Herfts Equinox - de kunst van oogsten

/living with the seasons

De natuur doet het ons al voor: Blaadjes verkleuren, de zon staat lager en straks worden de dagen weer korter. De herfst hangt in de lucht. Tijd om de balans op te maken en te kijken wat er in dit gekke corona jaar allemaal is ontstaan, mislukt, ontvangen, losgelaten, anders gegaan dan gepland en een diepe buiging te maken voor alles wat er is gebeurd.

Ik trok een tijdje geleden de Schoorlse duinen in om een verstillende wandeling te maken en tijd te nemen om te schrijven over mijn oogst. Aan de hand van een aantal journaling vragen begon ik met mijn verslag over dit jaar. Als je zelf ook aan de slag wilt, verderop deel ik de vragen met je.

In mijn coaching en yogalessen staan we trouwens ook altijd stil bij afronding. Alles kan je bewust afronden: een jaar, een maancyclus, een project, een dag en ook een coach- of yogasessie. Sta aan het einde even stil welk inzicht, aha-moment of pareltje je eruit haalt. Wat kan je erkennen? En waar kan je mogelijk dankbaar voor zijn? In het begin voelt dit misschien wat onwennig, maar je kan het zien als het trainen van je dankbaarheid-spier. Benoem of schrijf dagelijks gedurende een periode van een maand eens 5 dingen op waar je dankbaar voor bent en je zult zien dat het langzaam verandert van een nogal mentale opdracht waar je moeite voor moet doen naar een manier van naar de wereld kijken, waardoor je je blijer en gelukkiger gaat voelen.

Al schrijvende voelde ik mijn hart open gaan en voelde ik steeds meer dankbaarheid voor alles, ja écht álles wat 2020 me had gebracht of afgepakt en daarom weer had gebracht… volg je het nog? Ik voelde me enorm rijk en heel erg voldaan. Ik kon met trots zeggen dat 2020 voor mij een jaar was van:

 • speuren en ontdekken
 • mezelf opnieuw uitvinden
 • blijven kijken wat wel kan als dit en dit en dit niet meer kan
 • nieuwe rollen ontdekken
 • oude talenten herwaarderen
 • rouwen om twee prachtige retreats die niet konden doorgaan
 • nieuwe vaardigheden ontwikkelen
 • voelen wat écht belangrijk voor me is
 • al mijn afgescheiden delen samenvoegen in één gaaf geheel
 • voor het eerst bodem onder m'n voeten voelen wanneer ik diep diep wegzak in een waas van depressie en zinloosheid 
 • mijn enorme veerkracht voelen 

 En ik deed dat niet alleen. 

 Er waren heel veel zielen die een stukje met me meeliepen dit jaar en op hun eigen manier – door wat ze zeiden, deden of gewoon waren – hebben bijgedragen aan waar ik nu sta. Sommigen deden dat door hun eigen licht te blijven schijnen en anderen juist door de donkerte te brengen; je kent ze wel: die button-pushers en pain in the a** mensen waar je zo lekker mee kan schuren en die je liever uit de weg gaat. Maar ook deze mensen zijn er om je wat te laten zien: jouw eigen licht. Want alleen daar waar donkerte is kan het licht zichzelf waarnemen… wijze woorden uit “Een gesprekje met God – de kleine ziel en de zon” van Neale Donald Walsch. Als je je soms afvraagt waarom het allemaal zo moeilijk is dan raad ik je aan dit boekje te lezen. Het was mijn lijntje als het weer donker om me heen werd. 

Stilstaan bij het einde van een cyclus is zo waardevol. Je leert kijken door de bril van overvloed in plaats van de bril van schaarste. In onze samenleving is het zo vanzelfsprekend om vooral stil te staan bij wat er niet goed is, of niet goed ging en daarmee een vergrootglas te leggen op wat er ontbreekt. Terwijl kijken wat er al is zo veel meer voldoening geeft en op een heel andere manier ook inspireert om verder te groeien of dingen in de toekomst anders aan te vliegen. Wil jij ook je jaar met dankbaarheid afronden? Gebruik dan (een aantal van) deze vragen:

 • Wat is er nu wat er een jaar geleden nog niet was?
 • Wat voel je nu wat je een jaar geleden nog niet voelde?
 • Welke inzichten heb je opgedaan?
 • Welke nieuwe opdrachten, klanten, projecten?
 • Welke mensen zijn er nieuw in je leven?
 • Welke mensen hebben een bijdrage geleverd aan jouw persoonlijke en/of professionele groei? Wat heb je van diegene geleerd?
 • Wie was een ‘pain-in-the-ass’? Met wie heb je flink geschuurd, waardoor je geïrriteerd raakte, allergie voor voelde? Wat heb je van hem ontvangen? Wat heb je geleerd?

Wanneer het afronden en oogsten is gedaan ontstaat er ruimte om het nieuwe weer vorm te geven. In de winter organiseer ik ook weer een workshop waarin we een vision board maken voor het jaar 2021. Met zo’n visie geef je op een bewuste manier richting aan jouw leven. Het is een soort verlanglijstje voor het universum wat jou in de vorm van allerlei ervaringen en situaties zal geven waar je om vraagt. Kleine waarschuwing: de teachings komen niet altijd verpakt in mooi papier met een strik erop, soms moet je door een diep dal om achteraf die belangrijke parel op te kunnen vissen. 

Wil je meer weten over mijn workshops: binnenkort staan ze op mijn website. Mail me alvast als je op de hoogte gehouden wilt worden.