Diving deep pakket + yoga retreat

De grondige aanpak voor meer levenslust en veerkracht in je dagelijkse leven

We gaan 8 maanden samen op reis. We trappen af met helderheid creëren waar het voor jou heen mag gaan. Een punt op de horizon, jouw focus. Al gaande ontdek je waar je al vrij bent om je droom na te gaan en waar je wordt tegen gehouden. Dat laatste is graan op de molen van jouw zelfontwikkeling en we gaan daar op een doortastende en efficiënte manier mee aan de slag. 

Je leert hoe mindfulness, compassie in combinatie met een aantal handige tools je in staat stellen om de belemmerende overtuigingen te zien voor wat ze zijn. Daardoor ga je je vrij(er) bewegen, kan je je uiten op een manier die bij je past en ga je vertrouwen op jouw eigen compas. 

In dit traject is deelname aan mijn yoga retreat in de Franse Pyreneeën inbegrepen. Een moment om alles van je af te laten vallen en in te pluggen op een geweldige krachtplek. Dat alleen al is een cadeau. 

8 maanden persoonlijke begeleiding die je in je kracht zetten bevatten het volgende:

  • 1 persoonlijke sessie van 2,5 uur waarin we jouw doelen en visie voor het traject bepalen
  • 10 coachingsessies van 75 minuten 1 op 1 (on-line via Zoom of Skype)
  • Handouts en ondersteunend materiaal dat je onbeperkt kan blijven gebruiken
  • Steun via e-mail en Telegram/WhatsApp wanneer nodig
  • Deelname aan Sparkling Pyrenees Yoga Retreat in het voorjaar of najaar op basis van een één persoonskamer

EUR 2.364,50*

* inclusief BTW voor particulieren

Vragen? of aanmelden?


Handig om te weten over financiering

Freelancers en ondernemers
Volg je als zelfstandig ondernemer een training of workshop die aantoonbaar leidt tot het verdiepen van je kennis, dan zijn dit zakelijke kosten die volledig aftrekbaar in zijn. De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers mogelijk aftrekbaar als bedrijfskosten. Stel, je bent ZZP-er; de continuïteit van je bedrijf en alle aspecten van de bedrijfsvoering komen op jou aan. Dan is het bijvoorbeeld belangrijk dat je goed kunt omgaan met stress. Jouw persoonlijk functioneren is cruciaal voor je bedrijfsvoering. Een coachingstraject draagt hier in belangrijke mate aan bij. Daarom kun je de kosten hiervan inclusief BTW opvoeren.

Werknemers
Werkgevers kunnen een coachingstraject vergoeden wanneer de doelen verband houden met het verbeteren van je werkprestaties of het verminderen van stress gerelateerd klachten. Wanneer je vergoeding wilt aanvragen bij je werkgever hou dan het volgende in gedachten:

  • Bespreek de voordelen voor jouw werkgever die voortvloeien uit jouw deelname aan een coachingstraject. Welke doelstellingen worden er door jouw werkgever nagestreefd en in hoeverre zal deelname aan dit coachingstraject jou in staat stellen deze doelen te helpen realiseren?
  • Mochten jij en je leidinggevende al duidelijkheid hebben met betrekking to bepaalde verbeterpunten (bijvoorbeeld naar aanleiding van een functioneringsgesprek), leg dan uit hoe deze coaching verband houdt met deze onderwerpen.
  • Wees helder over het feit dat je de aangeleerde vaardigheden niet alleen voor jezelf zal gebruiken maar bereid bent waar mogelijk deze in te brengen in de organisatie en daar graag het gesprek over aangaat hoe dat zou kunnen.

Particulieren
Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief BTW mogelijk als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid.

Vaak wordt coaching van stress gerelateerde klachten (deels) vergoed door werkgevers. Vergoeding via een zorgverzekering is helaas niet mogelijk, wel zijn de kosten potentieel aftrekbaar bij de Belastingdienst:

>> Meer en actuele informatie over mogelijke aftrek bij de Belastingdienst vind je hier.