Creëer 2023 met Soulcard

*** English text below  ***

Creëer jouw 2023 – Wat mag er gaan ontstaan?

Het einde van het jaar nadert. En daarmee komt er ook een cyclus tot zijn einde. Elke keer als cycli aflopen is er ook gelegenheid om iets nieuws te laten ontstaan. Dat is de natuurlijke flow van het leven. Kijk maar naar de natuur.

Afronden – een belangrijke stap VÓÓR dat we gaan creëren
In eigen tijd met (schrijf)opdrachten die je per mail van Karolien ontvangt, rond je het afgelopen jaar af. Neem je werk mee naar de workshop.

Pas als iets afronding heeft gekregen ontstaat er energetisch ruimte om het nieuwe vorm te geven. Als we blijven vasthouden aan dingen, als we het niet kunnen laten gaan en onze handen (ons hart) niet kunnen openen, dan is de kans groot dat we ook niet (volledig) kunnen ontvangen waar we naar verlangen. Helen Schuman verwoord het passend in A Course in Miracles:

“It’s not your duty to search for love, but to remove all obstacles within yourself, all barriers that keep love from being able to find you.”

Creëren met een mini-vision-board
Tijdens de workshop nemen we ritueel afscheid van 2022 en openen we de deuren voor 2023. Door middel van flow-schrijven nodigen we ons onderbewuste uit zich te laten horen. Met behulp van een soul-card (een mini-vision-board die we ter plekke maken) laten we onze ziel spreken over wat er in 2023 mag gaan ontstaan.

Aan het einde van de workshop heb je een inspirerende soul-card voor 2023 waarvan je weet wat hij voor jou betekent en die je gedurende het jaar de wegwijst.

Wanneer?
28 december 9:00-13:00 uur
29 december 16:00-20:00 uur

Waar?
De locatie wordt nog bekend gemaakt, maar in ieder geval in Amsterdam

Investering?
EUR 40,- 

Wat kan je verwachten?

 • 4 uur tijd om jouw 2023 vorm te geven
 • Groepscoaching
 • Een intuitieve mix van yoga, meditatie, dansen en vrij bewegen
 • Sharing cirkel – een veilige en uitnodigende setting waarin je wordt uitgenodigd je verhaal te doen en te delen wat zich aandient
 • Een zelf gemaakte soul-card om mee naar huis te nemen
 • Handvatten om je visie gedurende het jaar zich te laten ontplooien
 • Inspiratie & ontspanning & plezier

Wat neem je mee?

 • Een schrijfboekje en pen voor flow-schrijven
 • Jouw aantekeningen van de vooraf gemaakte opdracht
 • Comfortabele kleding waarin je vrij kan zitten en bewegen
 • En alles wat je verder nog nodig hebt om je comfortabel en op je gemat te voelen inclusief chocola of andere knabbels die je eventueel wilt delen. Wij zorgen voor thee en water.

Minimaal: 4
Maximaal: 10


Aanmelden?


 ***** ENGLISH ***** ENGLISH ***** 

Create your 2023 – What is meant to manifest?

The year is drawing to an end. And that means that a cycle is completing, too. Whenever cycles end there is the possibility to create something new. That’s the natural flow of life. Just look at nature.

Completing – an important step BEFORE we start to create
Before we meet, you will receive an assignment form Karolien by e-mail that will support you in completing your 2022. Please, bring your work to the workshop.

Only when something is completed space will open up for something new to arise and find its way into our lives. If we hold on to old things, if we cannot let go and open our hands (and heart), the chances of being able to (fully) receive what we long for remains small. Helen Schuman puts it adequately in A Course in Miracles:

“It’s not your duty to search for love, but to remove all obstacles within yourself, all barriers that keep love from being able to find you.”

Creating with a mini-vision-board
During the workshop we will dedicate a ritual to say good-bye to 2022 and open the doors for 2023. We will use journaling to invite our sub-conscious to express itself and use its input to investigate what we want to see manifesting in 2023. A soul-card (mini-vision-board that we will make on the spot) will allow our souls to speak to us as what wants to come forth in de coming year.

At the end of the workshop you have an inspiring soul-card for 2023 and you will know which message it carries for you. It is a source of guidance to navigate your path in the coming year. You will also know what to do with this input and how to continue creating your 2023 as time evolves.

When?
28 December 9:00-13:00 
29 December 16:00-20:00 

Where?
Exact location will be announce, but it will be in Amsterdam

Investment?
EUR 40,-

What to expect?

 • 4 hours to mindfully create your 2023
 • Group coaching
 • A little yoga, meditation and/or free movement
 • Sharing circle – a safe and welcoming setting in which you are invited to share your story and whatever comes up
 • A self-made soul-card to take home with a personal message for you from your soul
 • Tools to invite your vision to gradually manifest and unfold during the year to come
 • Inspiration & relaxation & fun

What to bring?

 • Notebook and pen for journaling
 • The outcome of your homework assignment in preparation for the workshop
 • Comfortable clothing in which you can sit and move with ease
 • Anything else that will make you feel comfortable and happy, including chocolate and cookies or whatever little snacks you feel like sharing. We will take care of hot tea and water.

Min number of participants: 4
Max number of participants: 10

Sign up?