Complete 2021 & Create 2022

*** English text below  ***

Creëer jouw 2022 – Wat mag er gaan ontstaan?

Het einde van 2021 nadert. En daarmee komt er ook een cyclus tot zijn einde. Elke keer als cycli aflopen is er ook gelegenheid om iets nieuws te laten ontstaan. Dat is de natuurlijke flow van het leven. Kijk maar naar de natuur.

Afronden – een belangrijke stap VÓÓR dat we gaan creëren
In eigen tijd met (schrijf)opdrachten die je per mail van Karolien ontvangt, rond je het afgelopen jaar af. Neem je werk mee naar de workshop.

Pas als iets afronding heeft gekregen ontstaat er energetisch ruimte om het nieuwe vorm te geven. Als we blijven vasthouden aan dingen, als we het niet kunnen laten gaan en onze handen (ons hart) niet kunnen openen, dan is de kans groot dat we ook niet (volledig) kunnen ontvangen waar we naar verlangen. Helen Schuman verwoord het passend in A Course in Miracles:

“It’s not your duty to search for love, but to remove all obstacles within yourself, all barriers that keep love from being able to find you.”

Creëren met een mini-vision-board
Tijdens de workshop nemen we ritueel afscheid van 2021 en openen we de deuren voor 2022. Door middel van flow-schrijven nodigen we ons onderbewuste uit zich te laten horen. Met behulp van een soul-card (een mini-vision-board die we ter plekke maken) laten we onze ziel spreken over wat er in 2022 mag gaan ontstaan.

Aan het einde van de workshop heb je een inspirerende soul-card voor 2022 waarvan je weet wat hij voor jou betekent en die je gedurende het jaar de wegwijst.

Wat kan je verwachten?

 • 4 uur tijd om jouw 2022 vorm te geven
 • Groepscoaching
 • Wat yoga, meditatie en/of vrij bewegen
 • Sharing cirkel – een veilige en uitnodigende setting waarin je wordt uitgenodigd je verhaal te doen en te delen wat zich aandient
 • Een zelf gemaakte soul-card om mee naar huis te nemen
 • Handvatten om je visie gedurende het jaar zich te laten ontplooien
 • Inspiratie & ontspanning & plezier

Wat neem je mee?

 • Een schrijfboekje en pen voor flow-schrijven
 • Jouw aantekeningen van de vooraf gemaakte opdracht
 • Comfortabele kleding waarin je vrij kan zitten en bewegen
 • En alles wat je verder nog nodig hebt om je comfortabel en op je gemat te voelen inclusief chocola of andere knabbels die je eventueel wilt delen. Wij zorgen voor thee en water.

Locatie, Planning & Investering

Woensdag 29 december 2021
16:30-20:30 @ Privélocatie in Amsterdam

Donderdag 30 december 2021
9:00-13:00 @ Privélocatie in Amsterdam

40,- euro per person

Deze workshop geef ik het liefst face-to-face (en ik zal hierin zo creatief zijn als nodig om dat te laten gebeuren). Tegelijk is er de mogelijkheid om de workshop aan te passen naar een ZOOM-setting* mochten de omstandigheden daarnaar vragen, dus het gaat hoe dan ook door zodra het minimum aantal deelnemers is bereikt.

Minimaal: 4
Maximaal: 10

*Dit vergt wat extra voorbereiding van jouw kant, dus meld je optijd aan.

Aanmelden?


 ***** ENGLISH ***** ENGLISH ***** 

Create your 2022 – What is meant to manifest?

The year is drawing to an end. And that means that a cycle is completing, too. Whenever cycles end there is the possibility to create something new. That’s the natural flow of life. Just look at nature.

Completing – an important step BEFORE we start to create
Before we meet, you will receive an assignment form Karolien by e-mail that will support you in completing your 2021. Please, bring your work to the workshop.

Only when something is completed space will open up for something new to arise and find its way into our lives. If we hold on to old things, if we cannot let go and open our hands (and heart), the chances of being able to (fully) receive what we long for remains small. Helen Schuman puts it adequately in A Course in Miracles:

“It’s not your duty to search for love, but to remove all obstacles within yourself, all barriers that keep love from being able to find you.”

Creating with a mini-vision-board
During the workshop we will dedicate a ritual to say good-bye to 2021 and open the doors for 2022. We will use journaling to invite our sub-conscious to express itself and use its input to investigate what we want to see manifesting in 2022. A soul-card (mini-vision-board that we will make on the spot) will allow our souls to speak to us as what wants to come forth in de coming year.

At the end of the workshop you have an inspiring soul-card for 2022 and you will know which message it carries for you. It is a source of guidance to navigate your path in the coming year. You will also know what to do with this input and how to continue creating your 2022 as time evolves.

What to expect?

 • 4 hours to mindfully create your 2022
 • Group coaching
 • A little yoga, meditation and/or free movement
 • Sharing circle – a safe and welcoming setting in which you are invited to share your story and whatever comes up
 • A self-made soul-card to take home with a personal message for you from your soul
 • Tools to invite your vision to gradually manifest and unfold during the year to come
 • Inspiration & relaxation & fun

What to bring?

 • Notebook and pen for journaling
 • The outcome of your homework assignment in preparation for the workshop
 • Comfortable clothing in which you can sit and move with ease
 • Anything else that will make you feel comfortable and happy, including chocolate and cookies or whatever little snacks you feel like sharing. We will take care of hot tea and water.

Location, Timings & Investment

Wednesday 29 December 2021
16:30-20:30 @ Private location in Amsterdam

Thursday 30 December 2021
9:00-13:00 @ Private location in Amsterdam

40,- euro per person

Ideally, the workshop will take place face to face (and I'll be as creative as I need to be to make this happen). Besides that, the workshop can be adapted to an online ZOOM setting*. So it can and will take place, as soon as the minimum number of participants has signed up.

Min number of participants: 4
Max number of participants: 10

* This will need some extra time for preparation from your side, so sign up on time.

Sign up?


Velden met * zijn verplicht

 • Prijs
  € 40,00

 • Locatie:Privélocatie in Amsterdam
 • Datum:29 dec 2021 | 16:30-20:30